Öppettider 2023:

24 juni – 20 augusti dagligen 10.30 – 18.00

Tjurkö Stenhuggeri

Tjurkö blev under 1800-talets sista decennier centrum för stenhuggerinäringen i Blekinge. Små, privata stenbrott var då vanliga över hela landskapet men här vid Herrgården bedrevs verksamheten tidigt i industriell skala.

Initiativtagare var en tysk f d fortifikationsingenjör vid namn Franz Herman Wolff, som år 1862 kom till östra skärgården för att köpa brytningsrätt i bergen. Produktionen har framför allt varit inriktad på export av gatsten och kantsten. Innan stenhuggeriets tid bestod Tjurkös befolkning av fiskare och småbrukare med knappa livsvillkor.

Affärer

Flera affärer, matställen och ölhallar öppnades i området, som under några årtionden sjöd av liv. Dessutom hade Kronoarbetskåren en avdelning förlagd hit mellan åren 1872 och 1894. Totalt arbetade cirka 5000 fångar för Wolff under denna period. Från 1800-talets slut blev stenhuggerinäringen i Blekinge alltmer koncentrerad till länets västra del.

Läs mer om stenhuggeriet samt karta över området

Read more about the stone cutting and map of the area

Lesen Sie mehr über das Steinheuerei und die Karte des Gebiets

Området

Genom området löper en markerad vandringsled som passerar flera anläggningar och minnesmärken från stenhuggeriets tid. Hela slingan är cirka 1,5 km lång. OBS! Stigen är ej handikappanpassad!

Folder finns att få i Restaurationshuset. På sommaren, kan du som besöker stenhuggerimiljön vid Herrgården på Tjurkö, låna ljudvandringen ”En värld av vatten och sten” i Restaurationshuset.

Ljudvandringen finns också som app. Enklaste sättet att ladda ned appen, som heter ”Hi-Story” är via AppStore eller Google Play. Besök gärna ww.hi-story.se för mer information. Själva appen är kostnadsfri, men att sedan ladda ned ”stenbrottet på Tjurkö” kostar 15 kr.

Appen är GPS-styrd och fungerar bara fullt ut på plats på Tjurkö. Den innehåller ljudberättelser, bilder, karta och vägbeskrivning.