Öppettider 2019:

22 juni – 18 augusti

Dagligen 10.30 – 18.00

Följ oss på Facebook!

 

När vi har öppet når du oss på 0455 – 46 300

Övriga året, kontakta någon i styrelsen:

Ordförande:

Agneta Lindbom
Tel. 0707-314555

agneta.lindbom@hotmail.com

Vice Ordförande:
Jan Abramsson
Tel. 0734-444366

abramsson.sturko@gmail.com

Sekreterare:
Ann-Christine Andersson
Tel. 0455 – 423 49

45542349@telia.com

Kassör:

Lena Granbom

Tel. 0709 – 885744

Ledamot:
Inger Andersson
Tel. 0455 – 462 10

inaka2@hotmail.com

Ö