I ett vackert ljust rum på södra vinden i Restaurationshuset har vi gästutställare under sommarsäsongen

Gästutställare  2019

Årets Gästutställningar är ännu under planering – vi återkommer med mer information under våren…